ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΑΡΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ

Υπηρεσίες:

Θεραπεία ενηλίκων και παιδιών
Θεραπεία λόγου
Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία
Α' Τεστ Μέθοδος touch and say
ΔΙΠΛΩΜΑ - Professional certificate in specific learn. Difficulties - Dyslexia
Θεραπεία παιδιών και ενηλίκων-Α' τεστ-Αθηνά Τέστ-Μέθοδος Touch & Say
Χρήση προγράμματος Rehacom